top of page

Smooth Pompidou

Public·18 members
Nathan Johnson
Nathan Johnson

Subiecte Concurs Arhimede Etapa 1 Pentru Clasa 4.rar


57 O.1 Să dezlege ghicitori; O.2 Să identifice cuvintele potrivite pentru completarea și scrierea propozițiilor; O.3 Să rezolve probleme adecvate nivelului lor de pregătire; O.4 Să citească în ritm propriu texte la prima vedere; O.5 Să decupeze după şablon; O.6 Să lipească componentele colajului pentru finalizarea produsului; O.7 Să dispună echilibrat elementele din colaj; O.8 Să interpreteze în grup diferite cântece. Strategii didactice: Procedurale: a) de comunicare orală: expozitive : observaţia, explicaţia; conversative : conversaţia, b) de acţiune reală : demonstrația exerciţiul c) de actiune simulativa : jocul didactic, concursul ; munca independentă; munca în echipă; Materiale: informativ demonstrative: imagini, planşe, PC, ppt, de exersare şi informare : fișe cu sarcini de lucru, plicuri, creioane colorate, foarfece,lipici. Temporale: 45 minute Umane: 14 elevi Spaţiale: sala de clasă Forme de organizare: individuală frontală pe grupe Forme de evaluare: activ participativă, continuă Bibliografice : 1Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Curriculum pentru clasa I, Bucureşti, 2013; 2 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/ ; 3. Suport de curs Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru frmarea competenţelor cheie la şcolarii mici. Program de formare de tip blended learning pentru cadrele didactice din învăţământul primar, MESAJ DE LA UN CIREŞ - Anunțarea temei și a obiectivelor; -- Scriu titlul pe tablă; - Copăceii pentru cireşe, - arăt cirşele; - Tragem la sorți ordinea de răspuns a grupelor; - Ghicitori
subiecte concurs arhimede etapa 1 pentru clasa 4.rar


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page